zaterdag 23 juni 2012

Welkom

Op 23 juni 2012 heb ik (Corry de Veer) een begin gemaakt met deze website over onze Texelaar fokkerij in het Utrechtse Vreeland. Samen met mijn vader, Gerrit Soede, heb ik 15 fokooien. De website wordt goed bezocht en regelmatig bijgewerkt. Het actuele nieuws vindt u bij nieuws 2016.

December 2015 Corry met haar oudste schaap 1081 (7x15 lammeren geworpen) en Markiesje Ezzy

Doel fokkerij
Ons doel is het fokken van een ruim, gezond Texelaar schaap die zonder problemen 2 lammeren kan fokken en groot brengen. Bij de aankoop van een ram is voor ons de vruchtbaarheid erg belangrijk, hoogtemaat en lengte zijn een pré. En naar duurzaamheid word ook gekeken. De moeder van ram 3215-07059 heeft in 8x16 lammeren geworpen! Bijna alle ooien lammeren op 1-jarige leeftijd voor het eerst af.

Hieronder het gemiddeld aantal lammeren dat per ooi geboren is de afgelopen jaren.

Fokjaar worpgrootte
oudere ooien
in leven
oudere ooien
worpgrootte
jaarlingen
in leven
jaarlingen

2016 2,1 2 22
2015 1,8 1,7 1,51,3
2014 2 1,6 1,21
2013 2,1 1,9 22
2012 2,2 2,2 22
2011 1,9 1,8 1,31
2010 1,9 1,8 1,61,4
2009 2,4 2,3 1,41

Diergezondheid
Al onze schapen zijn scrapie ongevoelig (ARR/ARR) en zwoegerziekte vrij, via NSFO gezondheid.

Sinds 2004 zijn al onze dieren scrapie ongevoelig ARR/ARR. Eind jaren '80 hebben we de schapen voor het eerst laten onderzoeken op zwoegerziekte en we waren één van de weinige bedrijven in Nederland die bij het eerste onderzoek gelijk volledig vrij waren. In augustus 2016 zijn de schapen voor het laatst bloed getapt voor zwoegerziekte onderzoek en het certificaat is weer geldig tot augustus 2018.

De lammeren worden geënt met Heptavac P (bloed en zomerlongontsteking)

Wormonderzoek

In 2012 heb ik meegedaan aan de wormencursus gesubsidieerd door het Productschap. Sinds mei 2012 onderzoek ik zodoende regelmatig mestmonsters van onze schapen en lammeren onder de microscoop op de aanwezigheid van wormeieren. Er wordt sindsdien alleen nog maar ontwormd als mestonderzoek uitwijst dat ontwormen nodig is. In 2014 hebben we ook meegedaan aan het wormfighter onderzoek van NSFO en de faculteit van Utrecht. Tijdens dit onderzoek is gekeken naar de ei uitscheiding na het aflammeren en de immuunreactie van de ooi op deze besmetting. Februari 2015 heb ik de presentatie bijgewoond van de resultaten van dit onderzoek.

Weegprogramma
Al vele jaren worden de lammeren gewogen, rond de 135 dagen oud, waarmee de groeiindex wordt berekend.Een foto uit de 'oude doos'. Voorjaar 2009, Gerrit tussen de schapen.